Raadslid

Mw. I, Jansen-Dirkx

Partij
WIJ (WIJ)
Geslacht
v
Datum installatie
30-03-2022
Datum einde
-
Profiel
profiel

Stemmingen

DatumBesluitStem
05-07-2022Raadsvoorstel Jaarstukken 2021 en resultaatbestemmingen 2021 (RV 22-011)Voor
05-07-2022Raadsvoorstel 1e halfjaarsrapportage 2022 en kadernota 2023 (RV 22-012)Voor
05-07-2022Motie Wij BVR CU PGenR CDA sociale kaart schuldhulpverlening (motie is ingetrokken)
05-07-2022Motie Wij. Rijswijk - Wijkbudgetten (motie is ingetrokken)
21-06-2022Raadsvoorstel Ontwerp vvgb realisatie van 4 garages Van Vredenburchweg 93Voor
21-06-2022Raadsvoorstel Bestemmingsplan HofstedeTegen
21-06-2022Amendement Groenlinks VVD D66 BvR PvdA PArtij voor G&R - HofstedeTegen
21-06-2022Motie ChristenUnie n.a.v. AmendementTegen
07-06-2022Zienswijze Begroting 2023 Omgevingsdienst HaaglandenVoor
07-06-2022Zienswijze Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Avalex Voor
07-06-2022Motie RijswijksBelang - Grondstoffen (motie is ingetrokken)
07-06-2022Amendement Zienswijze Jaarrekening 2021 AvalexVoor
07-06-2022Zienswijze Begroting 2023 GR Servicebureau Jeugdhulp HaaglandenVoor
07-06-2022Amendement Zienswijze ontwerp begroting 2023 GR Servicebureau Jeugdhulp HaaglandenVoor
07-06-2022Zienswijze Begrotingswijzer 2022 en begrotingen 2023 GR VVD en VT HaaglandenVoor
07-06-2022Amendement zienswijze GGD en VTVoor
07-06-2022Zienswijze begroting 2023 MRDHVoor
07-06-2022Amendement Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2023Voor
07-06-2022Amendement Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2023Voor
07-06-2022Zienswijze Veiligheidsregion begroting 2023Voor
07-06-2022Amendement Zienswijze begroting 2023 Veiligheidsregion Haaglanden Voor
07-06-2022Zienswijze Industrieschap De Plaspoelpolder ontwerpbegroting 2023-2026Voor
07-06-2022Amendement Zienswijze Ontwerpbegroting 2023-2026 Industrieschap De PlaspoelpolderVoor
10-05-2022Raadsvoorstel Definitieve verklaring van geen bedenkingen uitbreiding restaurant hotel Spa SavarinVoor
10-05-2022Raadsvoorstel Opheffen geheimouding diverse stukken over de periode juli 2021 tot en met februari 2022Voor
10-05-2022Raadsvoorstel Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting openbaar onderwijsVoor
10-05-2022RIB 22-045 Toekomst locatie Lange Kleiweg (AZC)Voor
10-05-2022Toekomst AZCTegen
10-05-2022Centrum voor flexibel wonenVoor
10-05-2022Initiatiefvoorstel CDA-D66-VVDVoor
10-05-2022Motie D66 - Structurele opvang asielzoekers in RijswijkTegen
10-05-2022Raadsvoorstel Taalbeleidsplan Het start met taalVoor
10-05-2022Amendement Voor
10-05-2022Raadsvoorstel Herindelingsontwerp grens gemeente Den Haag - gemeente RijswijkVoor
10-05-2022Raadsvoortel Verordening VertrouwenscommissieVoor
10-05-2022Motie vreemd aan de orde Rijswijk Beter BestuurdVoor
10-05-2022Motie vreemd aan de orde - Herzien percentageregelingVoor
20-09-2022Raadsvoorstel Wijziging Verordening Individuele Studietoeslag gem. Rijswijk en vaststellen beleidsregels Studietoeslag Rijswijk 2022 (RV 22-014)Voor
20-09-2022Raadsvoorstel Aansluitverordening, Verordening afvoer hemelwater 2022, Verordening waterbergingsfonds 2022 (RV 22-015)Voor
20-09-2022Raadsvoorstel Flexwonen (RV 22-016)Tegen
20-09-2022Motie Rijswijks Belang - In Rijswijk nemen wij ook onze verantwoordelijkheid voor andere spoedzoekers dan alleen statushouders Tegen
20-09-2022Amendement GL CU PG&R Tegen
20-09-2022Zienswijze Coalitie voor Veiligheid en zienswijze Risicoprofiel en Beleidsplan Rampenbestrijding & Crisisbeheersing VRHVoor
20-09-2022Motie vreemd - Rijswijks Belang Meer fte voor politie basisteam Rijswijk (motie is ingetrokken)
20-09-2022Motie vreemd - VVD D66 PvdA BvR - Basisteam politie Rijswijk (motie is overgenomen door het college)
20-09-2022Motie vreemd - CU - Aandacht voor energiekosten per sector (motie is ingetrokken)
20-09-2022Motie vreemd - Rijswijks Belang - Voorbereiden helft woningen voor inwoners (motie is ingetrokken)
20-10-2022Raadsvoorstel Voor
08-11-2022Algemene beschouwingen en begroting (RV 22-017)Voor
08-11-2022Amendement CDA PvdA Groenlinks - HTM vervoer - Ooievaarspas AOWVoor
08-11-20222. Amendement GroenLinks PvdA D66 BvR - Echte stappen naar meer geïsoleerde woningen in Rijswijk (in stemming)Tegen
08-11-2022 Amendement VVD - Begroting 2023 (in stemming)Tegen
08-11-2022Amendement VVD en D66 - Evenementenbeleid (in stemming)Voor
08-11-2022Amendement RB - Verordening afvalstoffenheffingVoor
08-11-2022Motie BvR PvdA Wij. Rijswijk D66 CDA - WMO indicaties onbepaalde tijd Voor
08-11-2022Motie vreemd aan de orde - BvR PvdA D66 - Chippen katten (motie is ingetrokken)
08-11-2022Motie BvR - Vaste op- en afstapplekken voor deelscooters en deel e-bikes (motie is ingetrokken)
08-11-2022Motie BvR - Mobiel cameratoezicht (motie is ingetrokken)
08-11-2022Motie GroenLinks ChristenUnie - Extreem weer (motie is ingetrokken)
08-11-2022Motie GroenLinks PvdA Wij. Rijswijk D66 - Aansluiten Gelijke Kansen AlliantieVoor
08-11-2022Motie GroenLinks RB - Voorzieningen op niveau Voor
08-11-2022Motie GroenLinks PvdA - Inclusief Aannamebeleid (motie is ingetrokken)
08-11-2022Motie Wij. Rijswijk - Een bak op de juiste plekVoor
08-11-2022Motie Wij. Rijswijk PvdA CDA - Waardering alle vrijwilligers van RijswijkVoor
08-11-2022Motie VVD - Verhuizing monument (motie is ingetrokken)
08-11-2022Motie VVD - Rijswijk is geen pinautomaatTegen
08-11-2022Motie CDA - Ook steun voor huishoudens met (lagere) middeninkomens vanwege hoge energieprijzenVoor
08-11-2022Motie CDA D66 BvR GroenLinks - Inwoners uitnodigen voor raadsvergaderingenTegen
08-11-2022Motie PvdA CDA GroenLinks D66 - Naar een dementie-vriendelijke gemeenteTegen
08-11-2022Motie vreemd aan de orde - CU - Warme winter 2022Tegen
08-11-2022Motie RB - Aanpassen aanbiedtijden (motie is ingetrokken)
08-11-2022Motie RB - Wildgroei plaatsing kwetsbare doelgroep (motie is ingetrokken)
08-11-2022Motie CDA Wij Rijswijk - Een stap naar een toegankelijker Rijswijk (motie is ingetrokken)
08-11-2022RV 22-018 Raadvoorstel belastingverordeningen 2023Voor