Raadslid

Dhr. M. van 't Eind

Partij
Groenlinks (GL)
Geslacht
m
Datum installatie
30-03-2022
Datum einde
-
Profiel
profiel

Stemmingen

DatumBesluitStem
05-07-2022Raadsvoorstel Jaarstukken 2021 en resultaatbestemmingen 2021 (RV 22-011)Voor
05-07-2022Raadsvoorstel 1e halfjaarsrapportage 2022 en kadernota 2023 (RV 22-012)Voor
05-07-2022Motie Wij BVR CU PGenR CDA sociale kaart schuldhulpverlening (motie is ingetrokken)
05-07-2022Motie Wij. Rijswijk - Wijkbudgetten (motie is ingetrokken)
21-06-2022Raadsvoorstel Ontwerp vvgb realisatie van 4 garages Van Vredenburchweg 93Voor
21-06-2022Raadsvoorstel Bestemmingsplan HofstedeVoor
21-06-2022Amendement Groenlinks VVD D66 BvR PvdA PArtij voor G&R - HofstedeVoor
21-06-2022Motie ChristenUnie n.a.v. AmendementVoor
07-06-2022Zienswijze Begroting 2023 Omgevingsdienst HaaglandenVoor
07-06-2022Zienswijze Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Avalex Voor
07-06-2022Motie RijswijksBelang - Grondstoffen (motie is ingetrokken)
07-06-2022Amendement Zienswijze Jaarrekening 2021 AvalexVoor
07-06-2022Zienswijze Begroting 2023 GR Servicebureau Jeugdhulp HaaglandenVoor
07-06-2022Amendement Zienswijze ontwerp begroting 2023 GR Servicebureau Jeugdhulp HaaglandenVoor
07-06-2022Zienswijze Begrotingswijzer 2022 en begrotingen 2023 GR VVD en VT HaaglandenVoor
07-06-2022Amendement zienswijze GGD en VTVoor
07-06-2022Zienswijze begroting 2023 MRDHVoor
07-06-2022Amendement Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2023Voor
07-06-2022Amendement Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2023Voor
07-06-2022Zienswijze Veiligheidsregion begroting 2023Voor
07-06-2022Amendement Zienswijze begroting 2023 Veiligheidsregion Haaglanden Voor
07-06-2022Zienswijze Industrieschap De Plaspoelpolder ontwerpbegroting 2023-2026Voor
07-06-2022Amendement Zienswijze Ontwerpbegroting 2023-2026 Industrieschap De PlaspoelpolderVoor
10-05-2022Raadsvoorstel Definitieve verklaring van geen bedenkingen uitbreiding restaurant hotel Spa SavarinN
10-05-2022Raadsvoorstel Opheffen geheimouding diverse stukken over de periode juli 2021 tot en met februari 2022N
10-05-2022Raadsvoorstel Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting openbaar onderwijsN
10-05-2022RIB 22-045 Toekomst locatie Lange Kleiweg (AZC)N
10-05-2022Toekomst AZCN
10-05-2022Centrum voor flexibel wonenN
10-05-2022Initiatiefvoorstel CDA-D66-VVDN
10-05-2022Motie D66 - Structurele opvang asielzoekers in RijswijkVoor
10-05-2022Raadsvoorstel Taalbeleidsplan Het start met taalN
10-05-2022Amendement N
10-05-2022Raadsvoorstel Herindelingsontwerp grens gemeente Den Haag - gemeente RijswijkN
10-05-2022Raadsvoortel Verordening VertrouwenscommissieN
10-05-2022Motie vreemd aan de orde Rijswijk Beter BestuurdN
10-05-2022Motie vreemd aan de orde - Herzien percentageregelingN