Raadsbesluit

Raadsvoorstel tot wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)

Raadsvergadering
Agendapunt
9
Tekst
Uitslag
Agendapunt is verdaagd