Motie

Motie Wij BVR CU PGenR CDA sociale kaart schuldhulpverlening

Raadsvergadering
Agendapunt
5
Tekst
Ingediend door
BvR, CDA, WIJ, PGR, CU
Woordvoerder
Dhr. D. van Dam
Uitslag
Motie is ingetrokken