Motie

D66 RB GL PvdA GBR Wij - Motie vreemd aan de orde van de dag Strandwalfestival

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst
Ingediend door
GBR, D66, PvdA, RB
Woordvoerder
Dhr. C.P.I.M. Dolmans
Uitslag
Motie is overgenomen door het college