Motie

RijswijksBelang - Motie vreemd aan de orde van de dag - Zwembad

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst
Ingediend door
RB
Woordvoerder
Mw. A. Koegler-Böhm
Uitslag
Toelichting