Motie

23. Motie BvR – Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Raadsvergadering
Agendapunt
6f
Tekst
Ingediend door
BvR
Woordvoerder
Dhr. G.A. Kruger
Uitslag
Motie is ingetrokken