Motie

15. Motie D66 en Rijswijks Belang - Verkeersveilige wegen in de wijk, ontsluitingsweg aanwijzen

Raadsvergadering
Agendapunt
6f
Tekst
Ingediend door
D66, RB
Woordvoerder
Mw. E. Woudstra
Uitslag
Motie is ingetrokken