Motie

9. Motie PvdA GL Wij D66 Pro-actieve aanpak energie-armoede

Raadsvergadering
Agendapunt
6f
Tekst
Ingediend door
D66, PvdA, GL, WIJ
Woordvoerder
Mw. W.A.A.M. van Nunen
Uitslag
Motie is ingetrokken