Motie

5. Motie BvR PvdA - Wijkagent beter bekend

Raadsvergadering
Agendapunt
6f
Tekst
Ingediend door
BvR
Woordvoerder
Dhr. G.A. Kruger
Uitslag
Motie is ingetrokken