Motie

1. Motie BVR - Afrastering tegen ganzen

Raadsvergadering
Agendapunt
6f
Tekst
Ingediend door
BvR
Woordvoerder
Dhr. G.A. Kruger
Uitslag
Motie is ingetrokken