Motie

Ruimte voor binnensport

Raadsvergadering
Agendapunt
5
Tekst
Ingediend door
GL, WIJ
Woordvoerder
Mevr. C.F.J. Mauer
Uitslag
Motie is ingetrokken