Motie

Motie vreemd aan de orde van de dag - Tijdelijke skate locatie

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst
Ingediend door
D66
Woordvoerder
Dhr. Q.L.A. Veerman
Uitslag
Motie is ingetrokken