Motie

Motie vreemd aan de orde van de dag steunfonds corona

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst
Ingediend door
GL
Woordvoerder
Dhr. M. Wit
Uitslag
Motie is ingetrokken