Motie

Samen sterk tegen eenzaamheid

Raadsvergadering
Agendapunt
5
Tekst
Ingediend door
CDA
Woordvoerder
Mw. J. Besteman-de Vries
Uitslag
Motie is overgenomen door het college