Motie

Herijking algemene subsidieverordening

Raadsvergadering
Agendapunt
5
Tekst
Ingediend door
GBR, BvR, OR, RB
Woordvoerder
Mw. L.I. Bentvelzen
Uitslag
Motie is overgenomen door het college