Motie

Motie XXI Zijn de prijzen van uw partners en leveranciers nog wel conform de markt

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst
Ingediend door
RB
Woordvoerder
Dhr. M. Weterings
Uitslag
Motie is ingetrokken