Motie

Motie XVIII onderzoek herijking bezuiniging Rijswijk regelrecht

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst
Ingediend door
GBR, BvR, D66, CDA, WIJ
Woordvoerder
Dhr. R. van de Meij
Uitslag
Motie is ingetrokken