Motie

motie XVI snappen of schrappen

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst

Motie:  Snappen of schrappen

 De gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 3 en 5  november 2020,

 De raad constaterende dat:

  • de jeugdzorg en WMO grote financiële tekorten kennen;
  • de zorg een personeelstekort kent dat komende jaren alleen maar groter wordt;
  • gemiddeld 40% van de tijd van zorgverleners besteedt wordt aan administratie.

 

De raad overweegt  dat:

  • bureaucratie en onnodige regels in de zorg zoveel mogelijk beperkt moeten worden;
  • bij andere gemeenten goede resultaten behaald zijn met schrapsessies om bureaucratie en onnodige regels zoveel mogelijk te beperken;
  • gemeente Rijswijk aangesloten is bij de best practices vanuit regionale en landelijke schrapsessies maar lokaal geen schrapsessies heeft uitgevoerd;
  • zorgafnemers en mantelzorgers als klant heel goed kunnen vertellen welke bureaucratie en onnodige regels in de dagelijkse praktijk ervaren worden.

 

Verzoekt het college:

  • een enquête uit te zetten bij Rijswijkse zorgafnemers en hun mantelzorgers waarin wordt onderzocht welke regels en administratie in de zorg door hen als onnodig ervaren worden;
  • de resultaten van deze enquête als actielijn te betrekken bij de verdere uitwerking van het Actieplan Jeugd en WMO en de Raad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

             

CDA Rijswijk                   A.Koegler         

D66 Rijswijk        M. Koopman    

  Wij.                  M. Pelzer             

BVR              G. Kruger              

GBR   F. van Amerongen

Ingediend door
GBR, BvR, D66, CDA, WIJ
Woordvoerder
Mw. A. Koegler-Böhm
Uitslag
Motie is overgenomen door het college