Motie

Motie XV Beleidskader subsidies

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst

Motie beleidskader subsidies

Gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 3 en 5 november 2020

Constaterende dat:

 • De gemeente Rijswijk jaarlijks vele subsidies verleent met een totale waarde van ongeveer 12 miljoen euro;
 • De gemeenteraad in 2019 een Algemene subsidieverordening Rijswijk 2020 heeft aangenomen voor de Hoe vraag (het proces) van het subsidieproces
 • Er is afgesproken om daarnaast beleidskader te maken voor wat we willen bereiken met subsidies (Wat vraag) en toetsingskader nog niet is gemaakt, waardoor we niet objectief kunnen beoordelen waarom we een subsidie toekennen

 

Overwegende dat:

 • We subsidiëren op basis van doelen en uitgangspunten die we samen hebben vastgesteld. Van een doelmatige subsidieverstrekking is sprake als de subsidie bijdraagt aan het realiseren van deze doelen.
 • We willen niet veel tijd steken in controle, maar wel resultaten zien.
 • We willen ook kunnen verantwoorden waarom we een activiteit subsidiëren. Daarom is het belangrijk dat subsidies transparant worden toegekend, zodat duidelijk is wat we met het subsidiebeleid beogen en waarom we bepaalde keuzes maken.
 • Er nu geen maatschappelijk toetsingskader van de subsidies bestaat om dit op objectieve en transparante manier te kunnen beoordelen

 

Verzoekt het college:

 

 • Een beleidskader te ontwikkelen voor alle gemeentelijke subsidies waarin per beleidsprogramma (per programma uit de begroting) duidelijke criteria worden opgesteld waarin tenminste een invulling is opgenomen van:
  • Per programma de gezamenlijke doelstellingen die we willen behalen
  • De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen voor dat beleidsterrein
  • De manier waarop de subsidie wordt berekend (vast bedrag of met variabele component)
  • Prestatie-indicatoren voor dat beleidsterrein (per programma) waarop wordt gerapporteerd
  • Totale hoogte van subsidiekader voor dat beleidsprogramma
 • Dit aan de raad ter besluitvorming aan te bieden uiterlijk in de gemeenteraad van maart 2021, zodat dit op tijd is voor het subsidieproces voor 2022 (dat per 1 juli 2021 moet worden ingediend)
 • Daarnaast een voorstel te doen of en op welke manier de korting op het subsidiekader ingevuld gaat worden voor alle programma’s
 • Een overzicht te maken van subsidies, die al voor 2021 zijn toegekend met het beleidsveld/programma, het maatschappelijk doel (wat krijgt Rijswijk ervoor terug), de ontvanger van de subsidie, de hoogte van het subsidiebedrag, een omschrijving van de subsidieaanvraag (wat wordt er mee gedaan), de status van de subsidie (in behandeling, toegekend, definitief) en het totaal van subsidies (totaal en per beleidsveld).

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Namens de fracties van:

 

 

 

D66 Rijswijk                           Beter voor Rijswijk                             CDA Rijswijk

 

 

 

WIJ.Rijswijk                            Gemeentebelangen Rijswijk

Ingediend door
GBR, BvR, D66, CDA, WIJ
Woordvoerder
Mw. M.E. Koopman
Uitslag
Aangenomen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 3 2
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 1 2
Onafhankelijk Rijswijk 1
WIJ 2
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid 1
Totaal229
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Voor
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Voor
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Tegen
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Voor
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M el MajjaouiPartij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid (PGR)Voor