Motie

Motie XIX Investeren in de Rijswijkse jeugd

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst

Motie investeren in de Rijswijkse jeugd

 

Gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 3 november 2020.   

 

Inleiding:

Rijswijk is 1 van de snelst groeiende gemeenten in Nederland en heeft inmiddels bijna 55.000 inwoners waarvan een kwart onder de 25 jaar is. Voor de jongeren tussen de 12 en 18 jaar is helaas weinig plek om elkaar te ontmoeten en samen te “chillen”. Deze groep heeft daar wel veel behoefte aan en daarom vraagt de PvdA Rijswijk om meer te investeren in de Rijswijkse jeugd met meer ontmoetingsplekken naast het lopende initiatief in de Bogaard en ook plannen uit te werken voor een ontmoetingsplek in Rijswijk Buiten.

 

Constaterende dat:

 • 1 ontmoetingsplek in de Bogaard onvoldoende zal zijn voor de grote groep jongeren tussen de 12 en 18 jaar in Rijswijk.
 • Bewoners van Rijswijk Buiten in meerdere bijeenkomsten voor de wijk hebben aangegeven dat er voor hun kinderen in de leeftijd 12 plus te weinig ontwikkeld is.
 • FCCR een groot terrein gaat achterlaten waar zij graag ruimte bieden aan de Rijswijkse jeugd en zij nu al onderdak bieden aan jongeren die met goede onderlinge afspraken weinig tot geen overlast geven. 

 

Overwegende dat:

 • Jongeren tussen de 12 en 18 jaar graag elkaar buitens huis ontmoeten.
 • Jongeren zelf goed kunnen aangeven aan welke eisen een dergelijke plek moet voldoen.
 • Het FCCR terrein goed centraal ligt voor een paar wijken om jongeren aan te trekken.
 • Het terrein genoeg ruimte biedt voor een ontmoetingsplek voor jongeren en ook andere doelgroepen te faciliteren. 

 

Verzoekt het college:

 • In gesprek te gaan met FCCR over welke afspraken zij hebben met de jongeren daar en welke mogelijkheden zij zien voor het terrein dat ze achter gaan laten.
 • In gesprek te gaan met de jongerenambassadeurs en een participatie traject toe te passen op de uitwerking van de ontmoetingsplek zodat de wensen van jongeren goed meegenomen worden in de ontwikkeling van deze plek en eventuele toekomstige plekken. 
 • Plannen uit te werken voor het FCCR-terrein om hier ook ruimte te maken voor een ontmoetingsplaats voor jongeren en zodra het terrein vrij komt tot uitvoering brengt.
 • De dekking voor deze plek te halen uit kostenpost speeltuinwerk en eventuele fondsen en sponsoren te betrekken die hier subsidiëring voor willen geven. 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PvdA:

 

Wil van Nunen

Ingediend door
PvdA
Woordvoerder
Mw. W.A.A.M. van Nunen
Uitslag
Motie is ingetrokken