Motie

Motie IV 30 als uitgangspunt, 50 alleen wanneer veilig

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst

Motie “30 als uitgangspunt, 50 alleen wanneer veilig”

 

De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 3 en 5 november 2020,

 

Constaterende dat:

  • Nederland in februari 2020 de Stockholm Declaration[1] ondertekende en de Tweede Kamer vorige week een motie[2] aannam waardoor maximaal 30 km/u standaard wordt in de bebouwde kom,
  • het college in haar actieplan verkeersveiligheid Rijswijk 2020-2025 zichzelf tot doel gesteld heeft dat “ieder slachtoffer in het verkeer voorkomen moet worden. Het streven is: op weg naar nul verkeersslachtoffers”,
  • de kans op verkeersongelukken 3,5 keer kleiner is bij een snelheid van 30 in plaats van 50 km/u[3] en dat dit tot succes heeft geleidt in Oslo en Helsinki[4],

Overwegende dat:

  • de veiligheid van inwoners en bezoekers belangrijker is dan de snelheid van verplaatsen,
  • de openbare ruimte voor kinderen veilig moet zijn om te kunnen spelen en dat dit in bijvoorbeeld RijswijkBuiten nog niet geheel het geval is,
  • een limiet van 30km/u daarnaast ook gunstige effecten heeft op de leefbaarheid: minder geluidsoverlast, betere oversteekbaarheid van de straten en lagere uitstoot van uitlaatgassen,

Verzoekt het college:

  • een limiet van 30 km/u in Rijswijk als uitgangspunt te nemen,
  • te onderzoeken waar en op welke termijn dit zou kunnen; met de mogelijkheid om op doorgaande wegen hiervan af te wijken als het veilig kan en dit te onderbouwen,
  • tevens te onderzoeken hoe meer straten in RijswijkBuiten als woonerf kunnen worden ingericht,
  • de raad voor augustus 2021 over de uitkomsten hiervan te informeren en het onderzoek mee te nemen in de komende mobiliteitsvisie,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Namens de fractie van

 

 

GroenLinks,                        Partij van de Arbeid,

 

Romke Jan de Vries         Andy Kooy

 


[1] https://www.ad.nl/auto/140-landen-willen-maximumsnelheid-van-30-km-u-in-alle-bebouwde-gebieden~aef3a4cf/

[2] https://nos.nl/artikel/2354090-tweede-kamer-30-kilometer-in-bebouwde-kom-als-standaard.html

[3] SWOV, 2018. 30 km/uur-gebieden. SWOV-factsheet, mei 2018. Bij een botsing tot 15 km/uur: vrijwel 100% overleeft, 30 km/uur: 96% overleeft, 50 km/uur: 85% overleeft. https://www.swov.nl/feiten-cijfers/fact/30kmuur-gebieden-waarom-een-30kmuur-limiet

[4] https://eenvandaag.avrotros.nl/item/nauwelijks-verkeersdoden-in-het-afgelopen-jaar-zo-kreeg-helsinki-dat-voor-elkaar/

Ingediend door
PvdA, GL
Woordvoerder
Dhr. R.J. de Vries
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 3
Onafhankelijk Rijswijk 1
WIJ 2
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid 1
Totaal724
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Voor
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Voor
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M el MajjaouiPartij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid (PGR)Tegen