Motie

Motie III Grip op energieverbruik

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst

Motie “Grip op energieverbruik”

 

De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 3 en 5 november 2020,

 

Constaterende dat:

  • de gemeente elektriciteit en brandstoffen, zoals gas, diesel en benzine, inkoopt voor het energieverbruik van o.a. de gemeentelijke gebouwen, werkzaamheden in de openbare ruimte en straatverlichting,
  • in de beantwoording op raadsvragen over de begrotingen 2020-2023 en 2021-2024 het college aangeeft geen inzicht te hebben hoe groot het elektriciteitsgebruik is van openbare verlichting, enkel dan dat het “een van de grotere posten” is,

 

Overwegende dat:

  • doordat er geen inzicht is in het energieverbruik, er ook geen inzicht is in waar en hoeveel energie er kan worden bespaard,
  • doordat er geen inzicht is in het energieverbruik, er geen mogelijkheid is tot monitoring en effectief energiebeheer,

 

Verzoekt het college:

  • om het Rijswijkse energieverbruik in kaart te brengen en de raad voor augustus 2021 over de uitkomsten hiervan te informeren,
  • om jaarlijks een energiebegroting op te stellen en deze onderdeel te laten zijn van de planning-en-controlcyclus,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

 

Namens de fracties van

 

GroenLinks,  Romke Jan de Vries en Marieke Alberts                                                       PvdA,        Andy Kooy                                         

Rijswijks Belang,      Nel Kames                

                                                                           

Ingediend door
PvdA, GL, RB
Woordvoerder
Dhr. R.J. de Vries
Uitslag
Motie is ingetrokken