Motie

Motie I Hufterboete invoeren in Rijswijk

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst

Motie: Motie hufterboetes afval dumpen in Rijswijk

De Gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 3 november 2020

Constaterende dat:

•             de gemeente Rotterdam en Den Haag al enkele jaren geleden een hufterboete hebben geïntroduceerd. Waarbij de volgende boetes worden gehanteerd: Boete voor afval op straat gooien is landelijk gesteld op 140,-. Bij meerdere overtredingen voegt Rotterdam de hufterboete toe. De tweede overtreding is 280,- en bij de derde overtreding.  420,- of 140,- en een werkstraf (zwerfafval opruimen). Boete voor zak naast de bak. Handhavers van de gemeente controleren op verkeerd aangeboden huisvuil. Wie huisvuil verkeerd aanbiedt, krijgt een rekening met de kosten voor het verwijderen van het huisvuil. Deze kosten bedragen € 125,-. Bij een tweede overtreding is de boete € 215,-. Recidivisten die meer dan twee keer hun huisvuil verkeerd aanbieden krijgen de derde keer een boete van € 90,- met een last om onder dwangsom van 500,- . Bij de vierde overtreding moet die € 500,- worden betaald of moet de overtreder drie dagen zwerfvuil opruimen in de eigen buurt. Het college heeft aangekondigd in 2020 te komen met een koersdocument

•             Beter voor rijswijk is van mening dat je slecht gedrag kunt beïnvloeden door mensen in hun portemonnee te raken, niet door afvalstoffenheffing te verhogen voor alle burgers, maar om de hufters eruit te pikken.-

•             Beter voor Rijswijk verzoekt het College om te onderzoeken of we in Rijswijk ‘de Rotterdamse Hufterboete’ kunnen overnemen.  Bij voorkeur in een fiscale boeten zoals naheffing Afvalstoffen, zoals ook wordt toegepast in het parkeerregime.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens beter voor rijswijk;

Ger Kruger                    

   Fractievoorzitter                               

 Dennis Cupedo                                                       raadslid

Ingediend door
BvR
Woordvoerder
Dhr. G.A. Kruger
Uitslag
Motie is overgenomen door het college