Motie

Motie 1 Raadsvoorstel advies aan commissariaat voor de media

Raadsvergadering
Agendapunt
13
Tekst

Motie van Beter voor Rijswijk

6 oktober 2020

Bij Raadsvoorstel 13. Advies aan het Commissariaat voor de Media Stichting Omroep Rijswijk.

De Gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen 6 oktober 2020.

constaterende dat een Raadsvoorstel inzake een advies aan het Commissariaat voor de Media wordt voorgelegd teneinde positief te beslissen over het verlengen voor een periode van 5 jaar in overeenstemming met de Mediawet. Door Stichting Omroep Rijswijk is tevens gevraagd de wettelijk verplichte subsidie te verleden van 1.39 per huishouding. In totaal heeft Omroep Rijswijk recht op en bedrag van 36.663 euro. Deze subsidie wordt jaarlijks gebruikt om het medium waarvoor deze aangevraagd om de radiozender in de ether te houden. Dit betekent via de FM 105.9 Mhz, via DAB (digitale etherradio) kabel en internetstream. Tevens dienen van deze kosten BUMA/STEMRA, contributie Olon, Onderhoud studio en zenders worden betaald. De Stichting Omroep Rijswijk heeft de beeldrechten van ruim 30 jaar Rijswijkse historie en laat regelmatig fragmenten zien via Rijswijk TV. Het beeldmateriaal (sorry, even technisch) bevind zich op een beeldarchief van ruim 600 analoge Umatic banden, die in deze jaren voor semiprofessionele werden toegepast. De kwaliteit van de magnetische beelddragers gaat door veroudering sterk achteruit en dienen, als wij de historie van de gemeente willen koesteren zo spoedig mogelijk worden gedigitaliseerd en gerubriceerd zodat de na het proces van digitaliseren voor iedere geïnteresseerde toegankelijk kan worden gemaakt. Ook speelt nog mee dat er geen apparatuur meer wordt gemaakt die in staat zijn de banden te kunnen afspelen. Uitvoering van het project gaat ongeveer 2 jaar duren, mede vanwege het feit dat beeldmateriaal ook nog gerestaureerd zal moeten worden. Het project wil Stichting Omroep Rijswijk uitvoeren in samenwerking met de Rijswijkse historische vereniging en het Museum Rijswijk. Voor deze activiteiten zijn geen financiële middelen beschikbaar maar wil men toch gaan uitvoeren om verder verval van het historische beeldmateriaal te beperken.

Teneinde de omroep in staat te stellen deze activiteiten uit te voeren vragen indieners aan het College om op korte termijn in gesprek te gaan met de Stichting Omroep Rijswijk en andere partners in dit project. Dit om te bespreken op welke wijze de Gemeente Rijswijk tegemoet kan komen om de doelstelling, te weten, digitalisering van de Rijswijkse historie van de afgelopen 30 jaar te realiseren en via Internet toegankelijk te maken voor alle Rijswijkers.

Ger Kruger Fractievoorzitter Beter voor Rijswijk

Ingediend door
BvR
Woordvoerder
Dhr. G.A. Kruger
Uitslag
Motie is ingetrokken