Motie

Motie 2 Herstructurering sportpark Elsenburg

Raadsvergadering
Agendapunt
10
Tekst

Motie multifunctionele accommodatie sportpark Elsenburg

Gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 6 oktober 2020.

Constaterende dat:

  • De gemeente en de 3 sportverenigingen zullen er allemaal naar streven om de best mogelijke samenwerking uit te werken voor sportpark Elsenburg, maar een samenwerking niet vanzelfsprekend is.
  • Dat financiële draagkracht en verschillende sportculturen het best ingewikkeld maken om voor de 3 verenigingen samen te gaan in een gedeelde accommodatie.
  • In het huidige raadsvoorstel wel gesproken wordt over een terugval optie, maar deze niet verder is uitgewerkt.
  • We er zeker van willen zijn dat geen enkele vereniging in de kou komt te staan.
  • We er belang aan hechten dat ook het maatschappelijk component in het raadsvoorstel uitgewerkt wordt om zo de groeiende wijk er omheen een impuls te geven.

Verzoeken wij het college:

  • Er zorg voor te dragen dat er te allen tijde wordt voorzien in een geschikte clubaccommodatie voor de drie sportverenigingen waarbij het maatschappelijke component ook een plek krijgt. Gekozen wordt voor de meest werkbare situatie voor alle partijen ook al is dit eventueel niet met alle drie de verenigingen in 1 clubgebouw, maar wel dat elke vereniging al dan niet samen met 1 van de andere verenigingen een clubgebouw heeft.
  • Terug te komen naar de raad met een voorstel waarbij voor pijler 2 een uitgewerkt plan is met een commitment van alle partijen (ook eventuele nieuwe) om dit plan ook zo uit te gaan voeren.
  • In dit voorstel een gedegen financiële paragraaf op te nemen hoe de kosten zijn opgebouwd en hoe deze gedekt kan worden door de deelnemende partijen.
  • De uitvoering van pijler 1 per omgaande te starten

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PvdA: Andy Kooy

Namens Wij.Rijswijk: Marja Pelzer

Namens GroenLinks: Mark Wit

Namens BVR: Ger Kruger

Ingediend door
BvR, PvdA, GL, WIJ
Woordvoerder
Dhr. A. Kooy
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 4
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 3
Onafhankelijk Rijswijk 1
WIJ
Gemeente-belangen Rijswijk 1
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid
Totaal1214
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Niet aanwezig
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Niet aanwezig
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Voor
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Niet aanwezig
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Niet aanwezig
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M el MajjaouiPartij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid (PGR)Niet aanwezig