Motie

Motie 1 Herstructurering Sportpark Elsenburg VVD

Raadsvergadering
Agendapunt
10
Tekst

De gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 6 okt0ber 2020,

Constaterende dat:

 • De wethouder Sport een ambitieus raadsvoorstel heeft ingediend mbt de totale renovatie van sportpark Elsenburg
 • Die totale renovatie, inclusief een gezamenlijk clubhuis van de toekomst, een zeer grote financiële inspanning vraagt van de gemeente Rijswijk
 • Gelet op de financiële positie van Rijswijk een dergelijk grote investering niet gewenst is
 • De Rijswijksche Hockey Club RHC een van de grootste sportvereniging van Rijswijk is
 • De doorgroei van de vereniging de afgelopen jaren ernstig is vertraagd door de bepalingen van de TNO Veiligheidscirkel met als gevolg onder andere een lange wachtlijst voor nieuwe leden
 • De bepalingen van de veiligheidscirkel TNO vanaf 1 januari as niet meer gelden
 • De kwaliteit van de hockey velden in top conditie moet zijn en dat de spelersveiligheid op dit moment in het geding is
 • De wielervereniging De Spartaan behoefte heeft aan een goede verlichting en dat de Fietscross club behoefte heeft aan een hogere startheuvel op de huidige locatie

Overwegende dat:

 • De vernieuwing van veld 3 en aanleg van veld 4 van RHC absolute topprioriteit hebben en dat er rekening gehouden moet worden met een aanbestedingstraject
 • in deze financieel moeilijke tijden goed gekeken moet worden naar nut en noodzaak van grote investeringen

Draagt het College op:

 • Per direct de voorbereidingen te starten voor vervanging van de toplaag en ombouw naar waterveld van veld 3 van RHC
 • Per direct de voorbereidingen te starten voor de uitbreiding van de accommodatie met een 4e waterveld, mede gelet op de grote wachtlijst met kandidaat leden.
 • De aanleg van veld 4 zodanig in te tekenen dat de KNWU wedstrijdstatus van de wielerbaan van de Spartaan niet verandert
 • De wielerbaan te gaan voorzien van een lichtinstallatie zodat ook in donkere tijden de baan gebruikt kan worden
 • In overleg te gaan met de fietscross vereniging om de door hen gewenste aanpassingen te bespreken en te onderzoeken of die te realiseren zijn binnen het plan Elsenburg of wellicht beter kan worden gerealiseerd op de huidige locatie.
 • Bovenstaande activiteiten stapsgewijs te nemen passend binnen het uitgangspunt van een maximaal sluitende exploitatie van de diverse stappen en met minimale kapitaal lasten voor de gemeente.( PS het door de wethouder ingediende ambitieuze plan heeft die financiële dekking voor pijler 1 waar deze stappen onder vallen)

En gaat over tot de orde van de dag Fractie VVD Rijswijk Coen Sleddering (Voorzitter)

Ingediend door
VVD
Woordvoerder
Dhr. C. Sleddering
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 4
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 2 1
Onafhankelijk Rijswijk 1
WIJ
Gemeente-belangen Rijswijk 1
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid
Totaal719
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Tegen
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Niet aanwezig
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Niet aanwezig
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Tegen
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Niet aanwezig
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Niet aanwezig
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M el MajjaouiPartij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid (PGR)Niet aanwezig