Motie

Motie IV vreemd aan de orde: Nu slim investeren in mensen met een grote afstand tot werk voorkomt later kosten

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst

MOTIE: Nu slim investeren in mensen met een grote afstand tot werk voorkomt later kosten

In juli 2019 is met steun van een grote meerderheid in de raad de motie Arbeid als beste zorg aangenomen. De motie verzocht om een peiling onder trede 1 en 1 doelgroepen van de Participatiewet. Daarnaast zouden enkele opties worden uitgewerkt voor trajecten in leerwerkbedrijven en andere instellingen. Op basis hiervan zou in 2020 gestart worden met een pilot met een groep deelnemers uit trede 1 en 2. In de forumvergadering Samenleving van 22 september jongstleden hebben we naar aanleiding van IB 20 100 (Participatiemonitor), de begeleidende brief van het College en de reactie van de wethouder kunnen constateren dat na de gehouden peiling op slechts zeer geringe schaal een vervolgactie is ondernomen. De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 8 november 2018:

Constaterende dat:

 • De motie Arbeid is de beste zorg uit juli 2019 maar ten dele is uitgevoerd,
 • Het College op dit moment volgens haar eigen reactie op 22 september geen middelen wil reserveren voor een robuuste vervolgstap en acties vooruit schuift naar behandeling van een nieuwe Kadernota Participatie, die in Q2 van 2021 is gepland,

Overwegende dat:

 • Een aanzienlijke groep respondenten in het onderzoek aangeeft actiever te willen meedoen in de samenleving,
 • Uit de reacties blijkt, dat de helft van de respondenten zich vaak alleen voelt en vaak niet weet wat men (anders of meer) kan doen,
 • Deze doelgroep door meer deelname aan de samenleving meer eigenwaarde krijgt en meer sociale contacten kan opbouwen,
 • Het rapport concludeert dat deelnemers behoefte hebben aan meer begeleiding en ondersteuning op maat door de gemeente Rijswijk,
 • Een nu te starten pilot mooie input en leerpunten kan opleveren voor de Kadernota in 2021,
 • Het Sociaal en Cultureel Planbureau tot de conclusie komt dat ‘goedkoop duurkoop’ blijkt te zijn voor deze doelgroep omdat gemeenten op latere termijn hogere zorgkosten zullen hebben,

Verzoekt het College om:

 • Om op korte termijn (eind 2020/begin 2021) concrete actie te ondernemen om een groep, die bereid en in staat is, te betrekken bij (lopende) maatschappelijke projecten en hierdoor uitvoering te geven aan de aangenomen motie uit 2019.
 • Met andere partners in Rijswijk hierover goede afspraken te maken,
 • Aan te sluiten bij bestaande trajecten zoals in de Martinifabriek en deze uit te breiden,
 • De ervaringen terug te koppelen naar de Raad uiterlijk 1 mei 2021.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PvdA: Wil van Nunen

Namens GroenLinks: Nanette Kistemaker

Namens GBR: Floor van Amerongen

Namens D66: Martine Koopman

Ingediend door
GBR, D66, PvdA, GL
Woordvoerder
Mw. W.A.A.M. van Nunen
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 4
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 3
Onafhankelijk Rijswijk 1
WIJ
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid
Totaal1215
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Niet aanwezig
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Niet aanwezig
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Voor
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Niet aanwezig
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M el MajjaouiPartij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid (PGR)Niet aanwezig