Motie

Motie III vreemd aan de orde: Denk aan onze kinderen

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst

MOTIE: DENK AAN ONZE KINDEREN

De gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 6-10-2020

Constaterende dat: Er plannen zijn om het bewegingsonderwijs van de 4 scholen: Prins Mauritsschool, J.H Snijdersschool, de Godfried Bomansschool en t’ Prisma te gaan verplaatsen naar het momenteel in aanbouw zijnde sportcomplex aan de Burgemeester Elsenlaan. De medezeggenschapsraden (MR) van de scholen die gezamenlijk 1200 leerlingen, 700 ouders/ verzorgers en 100 personeelsleden vertegenwoordigen reeds eerder schriftelijk op 1-10-2018 hun grote zorgen hebben geuit aan het College van B&W en de gemeenteraad over de consequenties van deze plannen,

In overweging nemende dat: Uit veiligheidsoverwegingen alsmede de verwachte reistijd die uiteindelijk een lestijdverkorting op zou leveren van 1600 uur op jaarbasis, gebaseerd op gegevens van de MR, dit een erg onwenselijke situatie oplevert,

Verzoekt het college: Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn (o.a. kosten) om 1. de Van Zweedenzaal te renoveren zodat het bewegingsonderwijs daar gewoon kan blijven plaatsvinden; 2. een bewegingsonderwijsfaciliteit in de vorm van een gymzaal te realiseren pal naast de 4 scholen op de Jacob van Offwegenlaan op het braakliggende terrein van de oude brandweerkazerne daar waar het bestemmingsplan ‘maatschappelijk’ is en er nog geen plannen zijn voor deze locatie; de uitkomst aan de raad voor te leggen ter besluitvormingen gaat over tot orde van de dag. ( in bijlage gezamenlijke brief scholen)

Rijswijks-Belang Marc Weterings

GroenLinks Mark Wit

Beter voor Rijswijk Ger Kruger

Onafhankelijk Rijswijk Romy de Man

Ingediend door
BvR, OR, GL, RB
Woordvoerder
Dhr. M. Weterings
Uitslag
Aangenomen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 1 3
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 4
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 2 1
Onafhankelijk Rijswijk 1
WIJ
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid
Totaal1710
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Niet aanwezig
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Niet aanwezig
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Voor
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Niet aanwezig
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M el MajjaouiPartij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid (PGR)Niet aanwezig