Motie

Motie XIX Help de culturele sector

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst

Motie Help de culturele sector

De Gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 7 juli 2020

Constaterende dat:

  • Sinds de coronacrisis er veel zorgen zijn geuit over het voortbestaan en de werkgelegenheid in de culturele sector;
  • Ook de Rijswijkse schouwburg de brandbrief van VSCD (Vereniging Schouwburg- en Concertdirecties) aan de provincie Zuid-Holland heeft ondertekend, waarin dezelfde zorgen worden beschreven;
  • Er vanuit diverse gemeenten uit Zuid-Holland, waaronder Rijswijk, door middel van twee dezelfde brieven aan de provincie aandacht is gevraagd voor de enorme schade die de cultuursector lijdt door de coronacrisis.

Overwegende dat:

  • Uit onderzoek van Atlas Nederlandse Gemeenten blijkt hoe belangrijk juist het culturele aanbod is voor de aantrekkelijkheid van gemeenten als woonplaats, vestigingsplaats voor bedrijven en bestemming voor toeristen;
  • De culturele sector belangrijk is voor werkgelegenheid. Niet alleen in de sector zelf, maar ook voor bijvoorbeeld de horeca en detailhandel;
  • Muziek, dans en theater het leven een beetje mooier maken en bijdragen aan het welbevinden van mensen, zeker in tijden van crisis. Bovendien zorgt cultuur voor verbinding van mensen en dat is in deze tijd absoluut noodzakelijk.

Verzoekt het college om:

  • Zoals in uw gezamenlijke brief aan de provincie is vermeld, in beeld te brengen welke instelling direct steun nodig hebben in Rijswijk. En dit zo snel als mogelijk aan de raad terug te koppelen.
  • Met zowel een korte- als een langetermijnplanning te komen om de culturele instellingen te ondersteunen.
  • En voor het einde van het jaar hier terugkoppeling over te geven.

en gaat over tot de orde van de dag.

Hanneke van der Kooij
GroenLinks Rijswijk

Ingediend door
BvR
Woordvoerder
Dhr. G.A. Kruger
Uitslag
Motie is overgenomen door het college