Motie

Motie XVIII Hekken Endezant

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst
Ingediend door
BvR
Woordvoerder
Dhr. G.A. Kruger
Uitslag
Motie is overgenomen door het college