Motie

Motie XVII Veilige wandelroute

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst

Motie veilige verbinding voor voetgangers

7 juli 2020

Betreft Kadernota 2021

De Gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 7 juli 2020. Constaterende dat voetgangers uit de nieuwbouwwijken in Rijswijk Buiten geen veilige loopverbinding hebben naar het winkelcentrum In de Bogaard. Het gebruik maken van een loopverbinding draagt bij aan de vermindering van luchtvervuiling en komt de gezondheid ten goede.

In de praktijk gebruiken de bewoners van Rijswijk Buiten de fietspaden (en veelal met de kinderwagen) . Zij lopen hier grote risico’s om aangereden te worden door op hoge snelheid rijdende elektrische fietsen en brommers. Vaak rijden zij veel harder dan de toegestane 45 kilometer per uur. Dat is al ontoelaatbaar en in deze situatie helemaal.

Eerdere vragen die werden gesteld door Beter voor Rijswijk leverde een teleurstellend antwoord op. Bewoners uit deze wijk werden letterlijk “het bos ingestuurd”. Vanwege het overdadige groen, onoverzichtelijkheid op de paden en gebrek aan toezicht durft vrijwel niemand gebruik te maken van deze onveilige verbinding. Dat is geen acceptabele oplossing.

De indieners van deze motie verzoekt het College op korte termijn de Raad te informeren over de mogelijkheden, en dus niet over de onmogelijkheden, om te komen tot een veilige loopverbinding. 

En gaat over tot de orde van de dag.

Dennis Cupido                                                                 Freek van Bemmelen                  

Raadslid                                                                           Raadslid

Ingediend door
BvR
Woordvoerder
Dhr. G.A. Kruger
Uitslag
Motie is ingetrokken