Motie

Motie XII Jeugdparticipatie

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst

Motie: versteviging jeugdparticipatie

Gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 7 juli 2020.

Aanleiding:

In de persconferentie van 19 mei 2020 riep premier Rutte jongeren op de revolutie van de toekomst te zijn. Hij wil dat jongeren meedenken en ongevraagd advies geven aan o.a. de gemeenteraad en college over allerlei onderwerpen waarover zij een mening hebben.

Constaterende dat:

·         We sinds 2018 kinderrechten ambassadeurs en jeugdambassadeurs hebben.

·         We met deze groep jongeren nog een beperkte en selecte groep van onze jongere inwoners bereiken.

·         We een jaarlijks kindervragenuurtje hebben waar alleen de ambassadeurs vragen kunnen stellen.

·         We als raad via die wegen nog weinig  gevraagd en ongevraagd advies hebben mogen ontvangen.

·         En de onderwerpen waarover de ambassadeurs mogen meepraten nog erg beperkt zijn.

Verzoekt het college:

  • Het kindervragenuur toegankelijk te maken voor alle kinderen.
  • Met behulp van de kinderrechten- en jongerenambassadeurs een plan te ontwikkelen:
    • Voor het structureel betrekken van jongeren en hen een podium te geven in Rijswijk, door bijvoorbeeld een stadslab, een burgertop of een kindergemeenteraad.
    • Voor het betrekken van jongeren bij meer beleidsterreinen en politieke vraagstukken.
    • Om alle jongeren meer te betrekken bij de lokale democratie, door ze bijvoorbeeld op bezoek te laten komen in het stadhuis, politici gastlessen laten geven op scholen. Dit wordt nu nog heel weinig gedaan.
  • De raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en met een plan te komen voor het einde van het jaar.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PvdA:                          Namens GroenLinks:                    Namens D66:                    Namens Wij. Rijswijk:

Wil van Nunen                                 Hanneke van der Kooij                 Martine Koopman          Freek van Bemmelen

Ingediend door
PvdA
Woordvoerder
Dhr. A. Kooy
Uitslag
Motie is overgenomen door het college