Motie

Motie XI Proef met basisbaan

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst

motie is gewijzigd en aangenomen

Motie: Proef met basisbaan in Rijswijk

Een basisbaan is een baan met een sociale functie – werk van waarde- tegen betaling van een inkomen ter hoogte van het minimumloon. Zo krijgen werklozen ritme en werkervaring en voor hen voor wie een betaalde baan niet haalbaar is, geeft het zingeving en invulling van hun dagelijks leven.

De raad van de gemeente Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020

Constaterende dat:

 • Rijswijk uitkeringsgerechtigden heeft, die via reguliere sollicitatieprocedures nauwelijks kans maken op een betaalde baan,
 • Deze groep met behoud van uitkering weliswaar een aantal maanden bij een instelling kan werken (stage), maar daarna in dienst moet worden genomen of weer moet vertrekken,
 • Er ook veel uitkeringsgerechtigden zijn voor wie een betaalde baan niet haalbaar is,
 • Een groep mensen aan de zijlijn staat van de samenleving en er tegelijk veel nuttig werk blijft liggen
 • De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in januari een positief advies heeft uitgebracht over basisbanen,

Overwegende dat:

 • Het mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die al langdurig werkloos zijn, vaak niet lukt om aan betaald werk te komen,
 • Het in deze moeilijke economische tijd extra lastig is om een baan te vinden dan wel als maatschappelijk ondernemer iemand in dienst te nemen,
 • Er maatschappelijke bedrijven/instellingen zijn die werk hebben waarvoor zij niet iemand in dienst kunnen nemen met een volledig salaris,
 • Er veel werk van waarde is in de wijken, dat nu niet wordt gedaan omdat niemand ervoor wil betalen,
 • Een basisbaan geen verdringing (van bestaande banen) op de arbeidsmarkt mag veroorzaken,
 • De opgave om werk van waarde in te vullen en om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook kans te bieden om aan de arbeidsmarkt deel te nemen, een gezamenlijke opgave is van de overheid en de private sector,
 • Deze motie een nieuwe aanvulling kan zijn op de al eerder ingezette koers van College en Raad (zie motie juli 2019) om mensen in de Participatiewet beter op maat te ondersteunen.

Verzoekt het college:

Op korte termijn (dit jaar) een proef te starten met enkele basisbanen in onze gemeente waarbij mensen in een uitkering de mogelijkheid wordt geboden om werkervaring op te doen voor een participatie-inkomen[1] ter hoogte van een minimumsalaris.

En gaat over tot de orde van de dag;

Namens de PvdA:            Namens GroenLinks:                   Namens Wij. Rijswijk:                   Namens D66:

   

Wil van Nunen                 Hanneke van der Kooij                 Marja Pelzer                                     Martine Koopman


[1] Dit participatie inkomen bestaat uit de uitkering (gemeente) en een toelage (van bedrijven / private partijen) en wordt aan de deelnemers verstrekt als (participatie-)inkomen via hun werkgever zodat zij echt het gevoel hebben een baan te hebben en weer mee te tellen.

Ingediend door
PvdA
Woordvoerder
Dhr. A. Kooy
Uitslag
Aangenomen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 2 1
Onafhankelijk Rijswijk 1
WIJ 2
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid 1
Totaal1813
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Voor
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Voor
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Voor
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Voor
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M el MajjaouiPartij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid (PGR)Tegen