Motie

Motie X Voorkom nieuwe armoede onder kinderen

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst

Motie Voorkom nieuwe armoede onder kinderen

De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 juli 2020

Constaterende dat:

 • In Rijswijk één op de zes kinderen in armoede opgroeien.[1] In de CBS-cijfers 2018 staat Rijswijk hiermee op de zorgelijke 6e plaats in Zuid-Holland en op de weinig benijdenswaardige 17e plaats op de landelijke ranglijst wat betreft de hoogte van kinderarmoede.
 • Meerdere deskundigen waaronder de kinderombudsvrouw en ook hulporganisaties verwachten dat meer kinderen in armoede zullen leven door de coronacrisis, ook in gezinnen die voorheen geen geldproblemen hadden. Dit zal met name in september bij het begin van het nieuwe schooljaar duidelijk worden (Bron NOS 27-6-2020)
 • Kinderen die in armoede leven, vaak de zorgen bij hun ouders voelen en zelf ook veel stress ervaren. Stress bij kinderen kan zorgen voor sociale uitsluiting, gezondheidsproblemen, slechtere schoolprestaties en probleemgedrag. Ze worden belemmerd in hun (talent)ontwikkeling.
 • Om diverse redenen de ‘Alliantie Kinderarmoede’, bestaande uit tientallen bedrijven en (gemeentelijke instellingen, is opgericht.[2]

Overwegende dat:

 • In een rijk en welvarend land als Nederland bovengenoemde nieuwe bedreigingen en misstanden niet zouden mogen voorkomen; ook niet in Rijswijk.
 • De gemeente Rijswijk bijzonder alert moet zijn op toename van armoede onder kinderen in deze huidige tijd, gezien de bovengemiddeld kwetsbare positie van veel gezinnen in onze gemeente,
 • Ook in onze gemeente op korte termijn snel geschakeld moet worden en maatwerk nodig is, gezien de te verwachten toenemende armoede onder meer kinderen,
 • Kinderarmoede alleen kan worden aangepakt als wij gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en we ons onvoorwaardelijk inzetten.

Verzoekt het college: 

 • Zich aan te sluiten bij de Alliantie Kinderarmoede en verschillende relevante bedrijven en instellingen daarbij te betrekken om kennis te delen en nieuwe inspirerende ideeën voor een aanpak op te doen,
 • In samenwerking met de verschillende maatschappelijke en onderwijspartners snel in beeld te brengen welke nieuwe groepen kinderen in armoede dreigen te raken,
 • Op basis hiervan  samen met partners middelen ter beschikking te stellen om de nieuwe groep kinderen in armoede (en de gezinnen) ‘op maat’ te ondersteunen in natura of anderszins,
 • Hierover de raad te rapporteren aan het einde van 2020.

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fractie van de PvdA:                             Namens de fractie van GroenLinks:

Wil van Nunen                                                         Hanneke van der Kooij


[1] Informatie afkomstig van ‘Alle kinderen kansrijk – sessie 1 (17-10-2018)’. In Nederland leven 1 op 9 kinderen in armoede.

[2] https://www.alliantiekinderarmoede.nl/

Ingediend door
PvdA
Woordvoerder
Dhr. A. Kooy
Uitslag
Motie is overgenomen door het college