Motie

Motie II Rijswijk voor 14

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst

motie verworpen

Motie Rijswijk voor 14

De Gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 7 juli 2020

Constaterende dat:

 • Nederland een van de rijkste landen ter wereld is, maar een grote groep, waaronder

vele inwoners van Rijswijk, achterblijft;

 • Mensen met een minimumloon de afgelopen decennia 20% aan koopkracht hebben ingeleverd. Deze mensen hebben naast hun vaste lasten nauwelijks geld over voor andere uitgaven;
 • Ons minimumloon veel lager is dan de Europese norm van 60% van het mediane inkomen;
 • Veel mensen ervoor zorgen dat onze samenleving blijft functioneren in moeilijke tijden, zoals de coronacrisis, terwijl ze rond moeten komen van minder dan 14 euro per uur;
 • FNV om bovenstaande redenen landelijk campagne voert voor het verhoging van het wettelijk minimum uurloon van 10 euro naar 14 euro bruto per uur.
 • In Den Haag de motie met een vergelijkbaar verzoek aan het college op 30 juni is aangenomen.

Overwegende dat:

 • De verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur niet alleen direct lastenverlichting zal brengen voor een grote groep inwoners, maar ook de koopkracht van deze groep een flinke impuls zal krijgen;
 • We juist nu moeten zorgen voor een eerlijke beloning voor het winkelpersoneel, de mensen in de zorg, de vuilnismannen, de schoonmakers, de buschauffeurs en al die anderen die ons land tijdens de coronacrisis draaiende houden;
 • Het aanpassen van het minimumloon naar 14 euro per uur ervoor kan zorgen dat de kloof tussen arm en rijk niet verder groeit;
 • Wij als gemeente een sociale zorgplicht hebben voor alle inwoners van Rijswijk;
 • We tegelijk ook afhankelijk zijn van het landelijke beleid.

Verzoekt het college om:

 • Om de Voor 14-campagne te ondersteunen en middels een brief bij de landelijke regering aan te dringen om het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur en de raad te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Hanneke van der Kooij
GroenLinks Rijswijk

Ingediend door
GL
Woordvoerder
Mw. M. Alberts
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 3
Onafhankelijk Rijswijk 1
WIJ 2
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid 1
Totaal1120
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Voor
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Voor
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M el MajjaouiPartij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid (PGR)Tegen