Motie

Motie I Tijdige en passende jeugdhulp

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst

Motie Tijdige en passende jeugdhulp

De Gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 7 juli 2020

Constaterende dat:

Overwegende dat:

  • Betere toegang tot jeugdzorg ertoe kan leiden dat minder kinderen (zware) jeugdhulp nodig hebben;
  • Preventie gerichter ingezet kan worden als er meer bekend is over de Rijswijkse kinderen die jeugdhulp krijgen;
  • Beter passende en tijdige jeugdhulp zal leiden tot lagere kosten.

Verzoekt  het college om:

  • In het koersdocument ‘Toegang tot zorg’ aan te geven hoe het Jeugdteam beter in staat gesteld kan worden om meer gevallen zelf te behandelen, waardoor zij minder gevallen hoeven door te verwijzen naar zwaardere hulp;
  • In het koersdocument mee te nemen hoe de rol van praktijkondersteuners versterkt kan worden bij Rijswijkse huisartsenpraktijken;
  • Met een heldere analyse te komen van Rijswijkse kinderen en jongeren die jeugdhulp ontvangen (gaat het om kinderen uit eenoudergezinnen? vroegtijdig schoolverlaters? etcetera) teneinde te komen met een gerichte preventieve aanpak en vroegtijdige interventies beter in te kunnen zetten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Nanette Kistemaker                                     Coen Sleddering                             Wil van Nunen

GroenLinks Rijswijk                                       VVD Rijswijk                                     PvdA Rijswijk

Martine Koopman                                         Nel Kames

D66 Rijswijk                                                      Rijswijks Belang

 


[1] Waarstaatjegemeente.nl

[2] https://skjeugd.nl/onderzoek-praktijkondersteuner-jeugd-gepubliceerd/

Ingediend door
GL
Woordvoerder
Mw. M. Alberts
Uitslag
Motie is overgenomen door het college