Motie

motie Meekoppelkansen Beatrixlaan

Raadsvergadering
Agendapunt
5
Tekst
Ingediend door
PvdA
Woordvoerder
Dhr. A. Kooy
Uitslag
Motie is ingetrokken