Motie

Ook meekoppelkansen voor jongeren

Raadsvergadering
Agendapunt
5
Tekst
Ingediend door
RB
Woordvoerder
Dhr. M. Weterings
Uitslag
Motie is overgenomen door het college