Motie

Motie 3 PvdA Energie Transitie Service Punt (ETSP) voor Routekaart eigenaren woningen.

Raadsvergadering
Agendapunt
11
Tekst

MOTIE   

Energie Transitie Service Punt (ETSP) voor Routekaart eigenaren woningen.

De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 3 maart 2020:

Constaterende dat:

  • Er behoefte is onder eigenaren van woningen om een “routekaart” op te kunnen stellen om hun woning te verduurzamen.
  • Dat dit ook voor appartementen binnen VVE’s geldt.

Overwegende dat:

  • Naast het genoemde digitaal loket er behoefte is aan een fysieke ondersteuning waar inwoners kennis over duurzaamheid krijgen en delen.
  • Waar inwoners informatie en ondersteuning kunnen krijgen bij en over verduurzamen van bijvoorbeeld hun woning (of bedrijfspand). Bijvoorbeeld door bij het opstellen van “Routekaart” voor verduurzaming van hun woning. Hierbij natuurlijke momenten worden gebruikt en hulp wordt geboden bij aanvragen subsidies.
  • Eigenaren kunnen werken en meedenken aan het verduurzamen van hun eigen woningen individueel en op gemeenschappelijk niveau.
  • Hierbij worden innovatieve ideeën (of innovaties) door inwoners niet geschuwd en waar mogelijk ondersteund.
  • Indien er mogelijkheden voordoen als Rijswijk vóór 2050 een duurzaam gebouwde omgeving ter realiseren moeten deze vanzelfsprekend kunnen worden verzilverd.

Verzoekt het college om:

  • Eigenaren van woningen te ondersteunen bij een route voor verduurzamen van hun woningen en appartementen door “ETSP” in te richten waar de gemeente een actieve ondersteunende rol in neemt naar haar inwoners, waar verwachtingen en ontwikkelingen vanuit worden gecommuniceerd.
  • Hier vanuit interactie te organiseren tussen Inwoners, gemeente Rijswijk, subsidieverstrekkers, toeleveranciers en uitvoerende partijen.
  • Hulp te bieden bij aanvragen van subsidies en andere praktische zaken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PvdA:       Andy Kooy

Ingediend door
PvdA
Woordvoerder
Dhr. A. Kooy
Uitslag
Motie is ingetrokken