Motie

Motie 2 PvdA Convenant governance verduurzaming sociale woningbouw

Raadsvergadering
Agendapunt
11
Tekst

Convenant governance verduurzaming sociale woningbouw.

De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 3 maart 2020:

Constaterende dat:

  • Er  met betrekking tot “verduurzaming sociale woningvoorraad” afspraken moeten worden gemaakt tussen de gemeente, woningbouwvereniging en wooncorporatie (hierna de wooncorporaties).
  • Mogelijkheden en verantwoordelijkheden die bij de gemeente als bij de wooncorporaties liggen moeten worden afgestemd en worden vastgelegd.
  • Continuïteit van betaalbaar wooncomfort voor de laagste inkomsten (voor wat betreft warmte) gewaarborgd moet worden.

 Overwegende dat:

  • Bij aansluiting van Rijswijk op onder ander de LDM met de wooncoöperaties onderzocht en afgesproken moet worden welke inspanningen en verplichtingen de betrokken partijen voor hun rekening nemen om uiteindelijk duurzaam te zijn. Dit ten behoeve van een Duurzaam Gebouwde Omgeving.

Verzoekt het college om:

  • In een convenant  vast te leggen hoe de verantwoordelijkheden worden gedeeld en verdeeld tussen de gemeente en de wooncorporaties met betrekking tot verduurzaming sociale woningvoorraad.
  • Op korte termijn te komen tot een governance model waaronder de wooncorporatie ook hun warmtebehoefte met betrekking tot de LDM vertegenwoordigd zien door de gemeente.
  • Het convenant dient voor einde van het jaar afgesloten te worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PvdA:                                                                 

 

Andy Kooy

Ingediend door
Woordvoerder
Dhr. A. Kooy
Uitslag
Toelichting