Motie

Motie 1 PvdA Aansluiten Leiding door het Midden

Raadsvergadering
Agendapunt
11
Tekst
Ingediend door
PvdA
Woordvoerder
Dhr. A. Kooy
Uitslag
Motie is ingetrokken