Motie

Motie Avalex

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst

Motie

Afvalbeleid Avalex

De gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 4 februari 2020;

Gelezen:

o De paper ten behoeve van geïnformeerde discussie over strategisch afvalbeleid en Avalex

governance, welke als onderlegger diende voor de raadsconferentie van 27 september 2019;

o De brief van Avalex aan de Colleges van de Avalex-gemeenten van 18 oktober 2019 waarin

besloten wordt de huidige governance ten minste de komende twee jaar te behouden.

In aanmerking nemende dat:

o Diverse gemeenten in de regio (Rotterdam) stoppen met het apart inzamelen van plastic,

metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD);

o Bij de raadsconferentie over afvalbeleid en bestuursvorm bijna unaniem gekozen werd voor

een vorm van nascheiding, al dan niet in combinatie met het apart inzamelen van PMD;

o In de consultatieronde op een eerste concept-motie tussen 8 en 27 november een aantal

reacties zijn binnengekomen, welke zoveel mogelijk in deze versie verwerkt zitten;

o Avalex momenteel bezig is met het uitwerken van de aanbesteding voor een nieuwe

afvalverwerker, welke ons restafval vanaf 2022 moet gaan verwerken, waarbij de wensen van

de raden ten aanzien van nascheiding dus zeer actueel en relevant zijn.

draagt het college op:

o Avalex opdracht te geven bij de komende aanbesteding voor een afvalverwerker als eis op te

nemen dat deze in staat is om zowel PMD-nascheiding als PMD-voorscheiding aan te bieden

als afvalverwerkingsopties, en daarnaast een prikkel op te nemen om de hoeveelheid te

verbranden afval zo laag mogelijk te houden;

o Avalex op te roepen tot het laten verrichten van actiegericht onderzoek naar manieren om

bronscheiding van GFT te verbeteren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door
WIJ
Woordvoerder
Dhr. F. van Bemmelen
Uitslag
Aangenomen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 3
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 3
Onafhankelijk Rijswijk 1
WIJ 2
Gemeente-belangen Rijswijk 1
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid 1
Totaal290
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Voor
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Voor
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Voor
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Niet aanwezig
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Voor
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Niet aanwezig
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M el MajjaouiPartij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid (PGR)Voor