Motie

Motie Van open house naar safe house

Raadsvergadering
Agendapunt
20
Tekst
Ingediend door
CDA
Woordvoerder
Mw. A. Koegler-Böhm
Uitslag
Motie is ingetrokken