Motie

Mobiliteitstransitiefonds verstedelijking (in de Bogaard)

Raadsvergadering
Agendapunt
18
Tekst

Mobiliteitstransitiefonds Verstedelijking (in De Bogaard)

 

De Gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 17 december 2019

Constaterende dat:

 • Het masterplan In de Bogaard veel nieuwe hoogbouw omvat waardoor veel woningen worden toegevoegd
 • De verkeersdruk op de Beatrixlaan nu al zeer groot is
 • Een verlengde tunnel de wens van velen is, die de mobiliteit ten gunste kan bevorderen

Overwegende dat:

 • Door vele nieuwe inwoners in het gebied de verkeersdruk nog verder toeneemt
 • Mobiliteit een belangrijke factor is niet alleen in bereikbaarheid maar ook voor luchtkwaliteiten het geluidsniveau voor omwonenden
 • Leefbaarheid incl geluidsniveau en luchtkwaliteit essentieel zijn in een omgeving met veel woningen
 • Het in het belang van de projectontwikkelaars is dat er woningen bijgebouwd kunnen worden
 • Het in het belang van projectontwikkelaars is – tbv de verkoop van hun woningen- dat het leefklimaat goed is

Verzoekt het College:

 1. Onderzoek te doen naar het introduceren van een mobiliteitstransitiefonds Verstedelijking;
 2. Daarbij mee te nemen of en hoe dit fonds bij kan dragen aan verschillende mobiliteitsoplossingen voor het gebied - zoals een tunnel;
 3. Hierbij op te trekken met de provincie, het Rijk en te bekijken of ook Europese mobiliteits- en (gebieds)ontwikkelingsgelden (zoals EFRO) aan het fonds bij kunnen dragen (zoals cofinanciering);
 4. Te bekijken hoe in het gebiedsfonds een fasering en afbakening kan worden gemaakt zodat ontwikkelaars bijdragen op basis van de ruimte die het project inneemt en de druk op de mobiliteit die het project veroorzaakt;
 5. Werk te maken van de monitoring van het verkeer over de Prinses Beatrixlaan zoals afgesproken in het Bestuursakkoord Prinses Beatrixlaan (IB 19 019) en hier zelf het initiatief toe te nemen.
   

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door
WIJ
Woordvoerder
Dhr. M el Majjaoui
Uitslag
Aangenomen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 4 1
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 3
WIJ 2
Onafhankelijk Rijswijk
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Totaal245
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Voor
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Dhr. M el MajjaouiWIJ (WIJ)Voor
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Niet aanwezig
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Voor
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Voor
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Niet aanwezig
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Voor