Motie

Motie XII Stopzetten overeenkomst Groot Rijswijk

Raadsvergadering
Agendapunt
4A
Tekst
Ingediend door
VVD
Woordvoerder
Dhr. C. Sleddering
Uitslag
Motie is ingetrokken