Motie

Motie V Eerlijke verdeling lokale lasten

Raadsvergadering
Agendapunt
4A
Tekst

Motie “Eerlijke verdeling lokale lasten”

De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 november 2019,

Constaterende dat:

• Het college in de Begroting 2020-2023 aangeeft het belangrijk te vinden “om Rijswijk betaalbaar te houden voor al onze inwoners, ondernemers en relaties”;

• Het college in de belastingverordening 2020 voorstelt om vrijwel alle lokale heffingen met de inflatiecorrectie van 2,4% te laten stijgen;

• Het college daarentegen de keuze maakt om de rioolheffing en afvalstoffenheffing aanzienlijk meer te laten stijgen met respectievelijk 13,6% en 14% .

Overwegende dat:

• Voor Rijswijkse huishoudens een dergelijke verhoging van de gemiddelde woonlasten met circa € 70,- veel is;

• Daardoor Rijswijkse huurders en minder vermogende huiseigenaren verhoudingsgewijs slechter af zijn dan Rijswijkse huis-, bedrijfspand- of grond eigenaren;

• Het argument dat de ‘vervuiler betaalt’ niet klopt met het huidige systeem van betalen per eenheid dat geen prikkel is om minder afval te produceren;

• Er een andere, eerlijkere, verdeling van de lokale lasten denkbaar is waarbij de sterkste schouders meer de lasten dragen;

• OZB een beter middel is om de lasten solidair te verdelen.

Verzoekt het college:

• De rioolheffing en de afvalstoffenheffing met de inflatiecorrectie van 2,4% te laten stijgen en de weg te vallen opbrengsten elders op te vangen in de begroting, en/of;

• Om tot een eerlijkere verdeling van de lokale heffingen binnen de woonlasten te komen die betaalbaar is voor alle inwoners.

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie van GroenLinks

Ingediend door
GL
Woordvoerder
Mw. C.J. Kistemaker
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 3
WIJ 3
Onafhankelijk Rijswijk 1
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Totaal724
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Voor
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Dhr. M el MajjaouiWIJ (WIJ)Tegen
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Voor
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen