Motie

Motie I: Buurthuiskamers in 2020

Raadsvergadering
Agendapunt
4A
Tekst

MOTIE    BUURTHUISKAMERS IN 2020

 

De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 7 november 2019:

Constaterende dat:

  • Het College in haar coalitieakkoord de facilitering van de buurthuiskamers expliciet noemt,
  • Het College de buurthuiskamer een mooi voorbeeld noemt om cohesie in buurten en wijken te stimuleren,
  • De buurthuiskamer, niet te verwarren met Buurthuis van de Toekomst, slechts marginaal aandacht krijgt in de begroting 2020

Overwegende dat:

  • Er een duidelijke behoefte bij inwoners is aan plekken in de wijk/buurt, waar men elkaar kan ontmoeten en anderszins activiteiten kan organiseren,
  • Verschillende maatschappelijke partners hebben aangeboden om mee te werken aan de realisatie van buurthuiskamers op verschillende locaties in Rijswijk,
  • Een buurthuiskamer kan bijdragen aan het vergroten van het eigen sociale netwerk van inwoners (jong en oud)

Verzoekt het college om:

  • In 2020 duidelijke stappen voorwaarts te zetten en samen met maatschappelijke partners enkele buurthuiskamers, zoals de terugkeer van buurthuiskamer Te Werve,  in Rijswijk te faciliteren,
  • De gemeenteraad over de voortgang te informeren.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

           

 

 

Namens de PvdA:                                                             Namens Beter van Rijswijk:

 

Wil van Nunen                                                                  Ger Kruger

 

Namens GroenLinks Rijswijk:                                       Namens RijswijksBelang

 

Hanneke van der Kooij                                                   Nel Kames

 

Ingediend door
PvdA
Woordvoerder
Mw. W.A.A.M. van Nunen
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 4 1
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 2 1
WIJ 3
Onafhankelijk Rijswijk 1
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Totaal1417
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Voor
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Dhr. M el MajjaouiWIJ (WIJ)Tegen
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Voor
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Voor