Motie

Motie 1 Museum Bescherming Bevolking heeft een garage nodig

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst
Ingediend door
OR
Woordvoerder
Mw. R.F. de Man
Uitslag
Motie is overgenomen door het college