Motie

“Parkeren Huis van de Stad"

Raadsvergadering
Agendapunt
13
Tekst
Ingediend door
BvR
Woordvoerder
Dhr. E.G.Th. Braam
Uitslag
Motie is overgenomen door het college